Wonen
Dagbesteding
Begeleiding
Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH)
Persoonsvolgend Budget (PVB)


Zorgaanbod in de Meander

De Meander is een voorziening voor jongeren (vanaf 13 jaar) en volwassenen met een matige of ernstige mentale beperking. Ons aanbod richt zich tevens op mensen met een mentaal-motorische beperking. Wij bieden woongelegenheid, dagbesteding en begeleiding. De Meander is een vzw, erkend door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.

De Meander heeft een multidisciplinair team van orthopedagogen, verpleegkundigen, artsen, maatschappelijk werkers, kinesisten en een logopediste in dienst. Samen met de begeleiders staan ze garant voor warme professionele zorg op maat.Wonen

Woonondersteuning voor jongeren
Voor jongeren, in principe van 13 tot 21 jaar, is er het Multifunctioneel Centrum (MFC). In het MFC verblijven jongens en meisjes die opleidingsvorm 1 volgen in de BuSO- school De Garve en enkele niet-schoolgaanden.


Woonondersteuning voor volwassenen
Voor de meerderjarigen, in principe vanaf 21 jaar, is er een residentieel zorgaanbod voor zowel mannen als vrouwen. Ons Flexibel Aanbod Meerderjarigen (FAM) telt 14 wooneenheden verspreid over de campus en het dorp. Tijdens de dag kunnen de bewoners deelnemen aan dagactiviteiten binnen en buiten de voorziening.


DIO 'Meander inclusief'
Inclusieve ondersteuning is een vorm van woonbegeleiding voor personen met een mentale of mentaal-motorische handicap die zelfstandiger wensen te wonen en meer verantwoordelijkheid wensen op te nemen dan in het tehuis niet-werkenden.


DagbestedingIn het bezigheidscentrum kunnen onze bewoners hun dag zinvol invullen op basis van hun eigen talenten, interesses en zorgvraag.
Het aanbod aan activiteiten is heel divers: crea, bakkerij, hout, semi-industrieel werk, basale stimulatie, begeleid werken, de hoeve, het dierenpark,…

De Meander biedt ook een snoezelruimte en een eigen manège, waar zowel orthopedagogisch paardrijden als hippotherapie wordt aangeboden.

Het bezigheidscentrum staat zowel open voor personen die nog thuis wonen als voor de bewoners van de Meander.Begeleiding

In onderling overleg wordt bepaald waar de ondersteuning zich op toespitst. Dat kan gaan van praktische administratieve hulp tot persoonlijke gesprekken over emotionele kwesties.


Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH)

RTH biedt een oplossing voor personen tussen 13 en 65 jaar, bij wie een mentale handicap werd vastgesteld (of een vermoeden van handicap), maar die nog geen gebruik maken van Niet Rechtstreeks Toegankelijke Hulp.

Ons aanbod RTH bestaat uit verblijf, dagbesteding en/of mobiele en ambulante begeleiding. Bij verblijf kan men maximaal 12 nachten per jaar binnen één van onze bestaande leefgroepen overnachten. Bij dagbesteding kan men maximaal 24 volledige of 48 halve dagen aan een activiteit in ons bezigheidscentrum deelnemen. Een combinatie van verblijf en dagbesteding is ook mogelijk.

Persoonsvolgend Budget (PVB)

Vanaf 1 september worden alle nieuwe cliënten ondersteund met behulp van een persoonsvolgend budget. Voor de huidige cliënten wordt de overstap naar een PVB ingezet op 1/1/2017. Het filmpje hierna geeft hierover extra informatie.