Opleidingen in bedrijven

In het kader van het Operationeel Programma ESF Vlaanderen 2014-2020, oproep 414 "Opleidingen in Bedrijven", diende De Meander een projectvoorstel in. Het ESF Managemencomité heeft in haar vergadering van 29/03/2018 ons projectvoorstel goedgekeurd. Het totale subsidiabele bedrag wordt geraamd op 198.900 euro. Dit bedrag wordt als volgt gefinancierd:

De ESF-oproep ‘Opleidingen in Bedrijven’ heeft de Meander ertoe aangezet haar opleidingsaanbod onder de loep te nemen. Dankzij deze oproep kan in 2018 en 2019 extra aandacht besteed worden aan opleidingen rond digitale en transversale vaardigheden. Bovendien werkt de Meander in een samenwerkingsverband (Caano) samen met andere voorzieningen voor personen met een beperking. Deze voorzieningen (Tevona, Intesa, Wiric, Berkenhof en de RegenbOog) treden samen met Caano op als partner in dit project.

Een gezamenlijk opleidingsaanbod geeft de medewerkers van de verschillende voorzieningen de kans om uit een gevarieerder en uitgebreider aanbod opleidingen te volgen. Bovendien heeft een gezamenlijk opleidingsaanbod als belangrijke meerwaarde dat de medewerkers van de verschillende partners van mekaar kunnen leren en ervaringen kunnen uitwisselen.